Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/beetosan.pl/public_html/include/header.php on line 3
BeeToSan - Publikacje/konferencje

Publikacje/konferencje

Konferencje

 1. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, D. Malina, K. Bialik-W±s, K.Z. Gaca "Chitozan pochodzenia pszczelego jako surowiec do wytworzenia" - XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie 16-18. 03. 2015
 2. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, D. Malina, K. Bialik-W±s, K.Z. Gaca "Opracowanie podstaw technologicznych otrzymywania chitozanu" - XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie 16-18. 03. 2015
 3. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, D. Malina, K. Bialik-W±s, K.Z. Gaca "Badania nad składem kompozycji materiałów opatrunkowych" - XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie 16-18. 03. 2015
 4. B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, K. Bialik-W±s, D. Malina, K.Z. Gaca "Badania nad syntez± matrycy hydrożelowej z Beetosanu" - XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie 16-18. 03. 2015
 5. B. Tyliszczak, D. Walczyk, K. Bialik-W±s, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec "Active chitosan wound dressings" - 42nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (SSCHE), Tatranské Matliare, 25-29.05.2015, Słowacja
 6. A. Sobczak-Kupiec,  K. Bialik-W±s, S. Kudłacik, B. Tyliszczak "Raw materials used in the preparation of Beetosan®" - 1th International Conference Pressure-sensitive adhesives and adhesive materials-research, development, technology and application, Szczecin, 01-03.06.2015
 7. B. Tyliszczak, K. Bialik-W±s, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec "Influence of synthesis conditions on properties of hydrogels with Beetosan®" - 1th International Conference Pressure-sensitive adhesives and adhesive materials-research, development, technology and application, Szczecin, 01-03.06.2015
 8. K. Bialik-W±s, B. Tyliszczak, Dorota Walczyk, A. Sobczak-Kupiec, D. Malina, A. Drabczyk "Study on systems containing protein-chitin-melanin complexes" - 6th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry Polytechnic Institute of Bragança, Bragança-Portugal, 15-17.07.2015
 9. A. Sobczak-Kupiec, B. Tyliszczak, K. Bialik-W±s, M. Wójcik, A. Drabczyk, D. Malina "Physicochemical properties of hydrogel matrix modified by chitosan" - 6th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry Polytechnic Institute of Bragança, Bragança-Portugal, 15-17.07.2015
 10. D. Malina, B. Tyliszczak, K. Bialik-W±s, A. Sobczak-Kupiec, S. Kudłacik "Chitosan derived from bee abdom" - 6th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry Polytechnic Institute of Bragança, Bragança-Portugal, 15-17.07.2015
 11. B. Tyliszczak, K. Bialik-W±s, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec, S. Kudłacik "Preparation of protein-chitin-melanin complexes attained by extraction" - 6th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry Polytechnic Institute of Bragança, Bragança-Portugal, 15-17.07.2015
 12. B. Tyliszczak, K. Bialik-W±s, A. Sobczak-Kupiec, D. Malina, D. Walczyk, A. Drabczyk "Intermediate products in preparation of chitin and chitosan from bee abdom" - International Conference on Chemical and Biochemical Engineering ICCBE15, Paris, 20-22.07.2015 
 13. B. Tyliszczak, K. Bialik-W±s, A. Sobczak-Kupiec, D. Malina, D. Walczyk, S. Kudłacik "Characterization of chitin – melanin complexes" - International Conference on Chemical and Biochemical Engineering ICCBE15, Paris, 20-22.07.2015 
 14. K. Bialik-W±s, B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec, D. Malina  "Properties of PAA/chitosan hydrogels containing Aloe vera juice" - International Conference on Chemical and Biochemical Engineering ICCBE15, Paris, 20-22.07.2015 
 15. B. Tyliszczak, K. Z. Gaca, K. Bialik-Was, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec "Preparation of chitosan hydrogel modified with xanthan gum" - 27th European Conference on Biomaterials ESB2015, Kraków, 30.08 - 3.09. 2015 
 16. B. Tyliszczak, K. Z. Gaca, K. Bialik-Was, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec "Preparation of chitosan hydrogel modified with salvia" - 27th European Conference on Biomaterials ESB2015, Kraków, 30.08 - 3.09. 2015
 17. B. Tyliszczak, K. Z. Gaca, K. Bialik-Was, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec "Surface modification of chitosan hydrogels" - 27th European Conference on Biomaterials ESB2015, Kraków, 30.08 - 3.09. 2015
 18. B. Tyliszczak, K. Z. Gaca, K. Bialik-Was, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec "Preparation of Beetosan" - 27th European Conference on Biomaterials ESB2015, Kraków, 30.08 - 3.09. 2015
 19. B. Tyliszczak, K. Z. Gaca, K. Bialik-W±s, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec "Photopolymerisation preparation of chitosan hydrogel containing Iron (II, III) oxide nanoparticles" - 27th European Conference on Biomaterials ESB2015, Kraków, 30.08 - 3.09. 2015
 20. D. Walczyk, K. Bialik-W±s, A. Drabczyk, S. Kudłacik, B. Tyliszczak, A. Sobczak-Kupiec "Chitozan based wound dressings" - II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych, „Wkraczaj±c w ¦wiat Nauki 2015, 10-11.09.2015, Wrocław

Kontakt

dr inż. Bożena Tyliszczak
tel.: 12-628-27-23
email: btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

Projekt finansowany przez:
Politechnika Krakowska im. T. Ko¶ciuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
design: JM Group