Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/beetosan.pl/public_html/include/header.php on line 3
BeeToSan - Projekt

Projekt

 

Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych

LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 

01.01.2015 - 31.12.2018 

Projekt badawczy ukierunkowany jest na opracowanie sposobu wytwarzania nowoczesnej matrycy hydrożelowej z Beetosanu modyfikowanej  produktami naturalnymi oraz nanocząstkami srebra i złota. Beetosan będzie otrzymywany w ramach projektu z chityny pochodzącej z pancerzy pszczół. Opracowana zostanie ekologiczna metoda obróbki chityny i otrzymywania Beetosanu.

Innowacyjność proponowanego rozwiązania polega przede wszystkim na połączeniu nowoczesnej matrycy hydrożelowej z tradycyjnymi metodami leczniczymi, co w rezultacie przyspieszy proces gojenia rany.

Synteza matrycy polimerowej Beetosan będzie przebiegała w polu promieniowania mikrofalowego oraz promieniowania UV, to nowoczesne i bezodpadowe metody typu „green chemistry”. Technologia jest prosta, szybka i bardzo wydajna.  

 

Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.

Kontakt

dr inż. Bożena Tyliszczak
tel.: 12-628-27-23
email: btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

Projekt finansowany przez:
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
design: JM Group