Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/beetosan.pl/public_html/include/header.php on line 3
BeeToSan - Mgr inż. Dorota Walczyk

Mgr inż. Dorota Walczyk

Mgr inż. Dorota Walczyk jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W 2007 roku obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską dotyczącą: „ Charakterystyki fizykochemicznej cermetalu otrzymanego mechanochemicznie z układu Al-Cu-O" pod kierownictwem Profesor Krystyny Wieczorek Ciurowej. Kolejno w latach 2008-2011 była członkiem grupy badawczej w Centre for BionanoInteractions na University College Dublin gdzie pod kierownictwem Profesora Kennetha Dawsona prowadziła prace badawcze z zakresu fizykochemicznej charakterystyki oraz determinacji białek tworzących struktury typu core-shell z wybranymi nanocząstkami.  W roku 2013 obroniła na UCD pracę magisterską pt. " Determination of the protein coronas form biological fluids associated with standard nanoparticles". Obecnie jest zatrudniona jako wykonawca w dwóch projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:  LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 „Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych” (kierownik projektu dr inż. Bożena Tyliszczak) oraz  LIDER /037/481/L-5/13/NCBR/2014 – "Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia" (kierownik projektu dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec). 

Kontakt

dr inż. Bożena Tyliszczak
tel.: 12-628-27-23
email: btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

Projekt finansowany przez:
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
design: JM Group