Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/beetosan.pl/public_html/include/header.php on line 3
BeeToSan - Mgr inż. Anna Drabczyk

Mgr inż. Anna Drabczyk

Mgr inż. Anna Drabczyk (ur. 01.03.1991) w 2015 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna (specjalność: Technologia Polimerów) na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W pracy magisterskiej zajęła się syntezą i określeniem właściwości hydrożeli akrylowych modyfikowanych skrobią oraz nanocząstkami złota.

W VII 2013r. – będąc na studiach I stopnia – odbyła praktykę studencką w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im J. Habera w Krakowie. Praktyka miała miejsce w grupie badawczej zajmującej się syntezą, modyfikacją i właściwościami zeolitów.

We wrześniu 2015r. brała udział w szkoleniu AMPERE Summer School High Energy Processing Ultrasound & Microwave Technologies organizowanym przez European Society of Sonochemistry (ESS)  & Association for Microwave Power in Europe for Research and Education (AMPERE). Angażuje się także w upowszechnianie nauki, czego dowodem jest udział w pokazach chemicznych na Festiwalu Nauki w Krakowie w 2015r.  Dotychczasowe wyniki prac, w których uczestniczyła zostały zaprezentowane na kilku międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest współautorką kilku abstraktów konferencyjnych.

Obecnie pracuje w projekcie LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 „Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych” (kierownik projektu: dr inż. Bożena Tyliszczak) finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kontakt

dr inż. Bożena Tyliszczak
tel.: 12-628-27-23
email: btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

Projekt finansowany przez:
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
design: JM Group