Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/beetosan.pl/public_html/include/header.php on line 3
BeeToSan - Inż. Sonia Kudłacik

Inż. Sonia Kudłacik

Pani inż. Sonia Kudłacik jest studentką Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, specjalności „Chemia i Technologia Tworzyw Sztucznych”. W 2015 roku obroniła na ocenę bardzo dobrą pracę inżynierską pt.: ”Badania nad hydrożelami modyfikowanymi kofeiną”.

Wyniki dotychczasowych badań w których uczestniczyła inż. Sonia Kudłacik zostały zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach. W swojej obecnej pracy badawczej inż. Sonia Kudłacik zajmuje się tematyką biomateriałów hydrożelowych. Opracowuje metody syntezy matryc hydrożelowych modyfikowanych nanometalami  przy użyciu konwencjonalnych metod polimeryzacji oraz  reakcji przebiegających w polu promieniowania mikrofalowego jak również pod wpływem promieniowania UV.

Od roku 2014r. jest zaangażowana w prace badawcze związane z otrzymywaniem matrycy beetosanowej w ramach projektu LIDER /033/697/L-5/13/NCBR/2014  oraz otrzymywania nanocząstek magnetycznych w ramach projektu IUVENTUS 0489/IP3/2015/73. Efekty prac badawczych przeprowadzanych w ramach wymienionych projektów zostały zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach. Pani inż. Sonia Kudłacik jest ponadto współautorką kilku abstraktów konferencyjnych.

Pani inż. Sonia Kudłacik włącza się w promocję Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechniki Krakowskiej oraz Miasta Krakowa pomagając w organizowaniu imprez popularno-naukowych np. Festiwalu Nauki w Krakowie. 

W celu poszerzenia swojej wiedzy brała udział w szkoleniu AMPERE Summer School - High Energy Processing Ultrasound & Microwave Technologies organizowanym przez European Society of Sonochemistry (ESS) & Association for Microwave Power in Europe for Research and Education (AMPERE).

Kontakt

dr inż. Bożena Tyliszczak
tel.: 12-628-27-23
email: btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

Projekt finansowany przez:
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
design: JM Group