Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/beetosan.pl/public_html/include/header.php on line 3
BeeToSan - Dr inż.Katarzyna Bialik-Wąs

Dr inż.Katarzyna Bialik-Wąs

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W latach 2010-2015 realizowała program studiów doktoranckich, a dnia 22.04.2015 obroniła pracę doktorską i uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna. Praca doktorska dr inż. Katarzyny Bialik-Wąs dotyczyła otrzymywania nowych hydrożeli kwasu akrylowego modyfikowanych substancjami czynnymi do zastosowań biomedycznych oraz opracowania sposobu ich kontrolowanego uwalniania. Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs jest stypendystką programu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”, w ramach którego w latach 2011-2014 realizowała projekt badawczy: „Otrzymywanie hydrożeli akrylowych modyfikowanych substancjami czynnymi”. Obecnie jest zatrudniona jako główny wykonawca 
w dwóch projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 
1) LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 „Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych” (kierownik projektu dr inż. Bożena Tyliszczak) oraz 2) LIDER /037/481/L-5/13/NCBR/2014 – "Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia" (kierownik projektu dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec). Ponadto, jest również głównym wykonawcą w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0489/IP3/2015/73 Iuventus Plus „Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli” (kierownik projektu dr inż. Bożena Tyliszczak). Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs jest autorką ponad 50 prac naukowych, a także współautorką 7 zgłoszeń patentowych. Za osiągnięcia naukowe zespołu badawczego, którego jest członkiem, otrzymała ponad 45 nagród i wyróżnień

Kontakt

dr inż. Bożena Tyliszczak
tel.: 12-628-27-23
email: btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

Projekt finansowany przez:
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
design: JM Group