Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/beetosan.pl/public_html/include/header.php on line 3
BeeToSan - Dr inż. Dagmara Malina

Dr inż. Dagmara Malina

Dr inż. Dagmara Malina (ur. 03.09.1985) w roku 2009 ukończyła studia magisterskie na kierunku Biotechnologia Stosowana w jednoscte Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Biomateriały – materiały dla medycyny na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, w 2013 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na kierunku Technologia Chemiczna. W roku 2014 na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego wybranymi metalami” uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna. Obecnie obejmuje w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK stanowisko adiunkta.

W roku 2012 jako doktorantka odbyła dwa staże naukowe: krajowy w Instytucie Katalizy im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz zagraniczny w Instytucie Geotechniki Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach.

Dotychczasowe wyniki prac prowadzonych przez dr inż. Dagmarę Malina zostały udokumentowane w 27 opublikowanych publikacjach naukowych, 12 rozdziałach w monografiach oraz zostały zaprezentowane na kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach oraz kilkunastu targach wylazazczości o zasięgu międzynarodowym. Za jedną z publikacji została wyróżniona w 2010 r. Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym. Brała lub bierze udział w licznych projektach badawczych realizowanych na Politechnice Krakowskiej.

Ponadto czynnie włącza się w promocję Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej pomagając w organizowaniu imprez popularnonaukowych np. Festiwalu Nauki w Krakowie, Dni Otwartych uczelni, pokazów chemicznych dla uczniów małopolskich gimnazjów i liceów ogólnokształcących. W 2011 roku otrzymała Stypendium naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych w okresie na rok akademicki 2011/2012.

Zainteresowania naukowe: technologia chemiczna, biomateriały ceramiczne i kompozytowe, nanotechnologia, biotechnologia.

Kontakt

dr inż. Bożena Tyliszczak
tel.: 12-628-27-23
email: btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

Projekt finansowany przez:
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
design: JM Group