Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/beetosan.pl/public_html/include/header.php on line 3
BeeToSan - Dr inż. Bożena Tyliszczak - kierownik projektu

Dr inż. Bożena Tyliszczak - kierownik projektu

Dr inż. Bożena Tyliszczak jest absolwentką Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, specjalności „Chemia i Technologia Tworzyw Sztucznych”. W 2010 roku obroniła pracę doktorską pt.: ”Badania nad syntezą modyfikowanych agrożeli polimerowych”. Obecnie dr inż. Bożena Tyliszczak jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
W swojej pracy doktorskiej dr inż. Bożena Tyliszczak podjęła się opracowania metodyki syntezy hybrydowych nawozów rolniczych o kontrolowanym działaniu. O ważności zagadnienia świadczy fakt, że Komisja Europejska do spraw Wspólnej Polityk Rolniczej przygotowała projekt określający nadrzędność ochrony środowiska nad poziomem produkcji rolnej.

W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z technologią chemiczną, inżynierią materiałową, nanotechnologią oraz biotechnologią. Podejmowane zagadnienia mają znaczenie poznawcze oraz możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań w medycynie i stomatologii. Najważniejszym osiągnięciem w karierze naukowej jest opracowanie hydrożelowych materiałów opatrunkowych III generacji.

Od 2013 roku jest prezesem i współwłaścicielem dwóch start-upów PARAFARMNAT sp. z o.o. jest firmą zajmującą się opracowywaniem nowoczesnych produktów farmaceutycznych pochodzenia naturalnego natomiast Centrum Bionanotechnologii i Innowacyjnych Technik im. Richarda P. Feynmana Sp. z o.o. zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych biomateriałów 
i nanokompozytów.

Pani Bożena Tyliszczak jest autorem/współautorem ponad 100 prac naukowych, których wkład do rozwoju nauki wyraża się przede wszystkim podejmowaniem nowych wątków badawczych. Doktor Tyliszczak była kierownikiem projektu badawczego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Ventures" pt. „Proekologiczne, hybrydowe nawozy organiczno-nieorganiczne o kontrolowanym uwalnianiu substancji czynnej”, aktualnie zaś jest kierownikiem projektu Iuventus Plus pt. Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli  finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowego projektu dla młodych naukowców LIDER pt. Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych  finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest współautorem patentu krajowego oraz współautorem kolejnych 8 zgłoszeń patentowych. Wyniki swoich prac badawczych kandydatka prezentowała na 20 międzynarodowych konferencjach naukowych oraz na ponad 30 targach wynalazczości i innowacji gospodarczych. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała ponad 50 nagród i wyróżnień m. in. na wystawach i targach wynalazczości w Brukseli, Genewie, Paryżu, Seulu, Norymberdze, Pradze i Moskwie.  W latach 2008, 2012 - 2015  Pani Tyliszczak została wyróżniona Dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków na arenie międzynarodowej.

W roku 2015 została po raz drugi powołana do Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Od 2014 roku jest  Doradcą Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i stażach w celu podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie profesjonalnego wsparcia i organizacji procesu komercjalizacji badań w ośrodkach akademickich, wzmocnienia świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes oraz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw spin off. Uczestniczyła w 5 stażach naukowych w kraju i zagranicą oraz 11 stażach przemysłowych. Jest absolwentką „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization, trzeciej edycji programu stażowo-szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od października do grudnia 2013 przebywałam na stażu w Stanford University w USA. Jest laureatką II edycji programu Program Skills - Mentoring  Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej,  a swój projekt stażowy realizowała od października 2014 do maja 2015  w Department of Chemical and Process Engineering,  University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania.  Jest laureatką projektu systemowego MNiSW „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” w dwóch kategoriach gazu łukowego oraz energetyki jądrowej. Od października 2015 roku realizuje staż w Paryżu w zakresie energetyki jądrowej w takich jednostkach naukowych jak French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) oraz French National Institute for Nuclear Science and Technology.

W 2014 zdobyła wyróżnienie w Plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w Kategorii Nauka, a 2015 roku została laureatką Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendia przyznawane są młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Ze względu na swoje osiągnięcia, doświadczenie oraz wiedzę została powołana do pracy w wielu zespołach eksperckich i gremiach doradczych, jest członkiem m.in  Zespołu Ekspertów Czech Science Foundation, Zespołu ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (zwanej Nagrodą Ministra Nauki), Zespołu interdyscyplinarnego ds. programu "Mobilność Plus" w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Grupy Roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i innych.

W trakcie studiów doktoranckich była laureatką licznych stypendiów m. in.  stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów i uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych w roku akademickim 2007/2008, stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso w roku akademickim 2007/2008 - Fundacja przyznaje nagrody dla doktorantów, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie naukowe, Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego w roku akademickim 2008/2009 - celem programu było wsparcie studentów studiów doktoranckich realizujących/przygotowujących prace naukowo-badawcze przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008 - 2013.

Ponad to dr inż. Bożena Tyliszczak to jedna z kilku niezwykłych kobiet, które  zdecydowały się zostać mentorkami w pierwszym w Polsce programie mentoringu kobiecego w branży technologicznej i nauce. Ideą programu jest  partnerska relacja między mistrzynią (mentorką) 
a uczennicą (mentee), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału uczennicy. Celem długoterminowym mentoringu jest wszechstronny rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań. Partnerami instytucjonalnymi programu Lean in STEM jest: Ambasada USA, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz  Komisja Fulbrighta w Polsce.

Kontakt

dr inż. Bożena Tyliszczak
tel.: 12-628-27-23
email: btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

Projekt finansowany przez:
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
design: JM Group